Polityka Prywatności

Polityka Prywatności 

Pro Pick Up Artist zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Pro Pick Up Artist i użytkownika serwisu oraz kursów należących do Pro Pick Up Artist obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Pro Pick Up Artist nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować kursów należących do Pro Pick Up Artist oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Pro Pick Up Artist.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Pro Pick Up Artist możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Pro Pick Up Artist wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. W przypadku połączenia za pomocą wtyczek facebook’a dane te pobierane są automatycznie.

Uzyskane w ten sposób informacje dodawane są do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala autorowi e-mail’a zwracać się do czytelników po imieniu.

 Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Pro Pick Up Artist wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą formularza na portalu interkursy.pl obsługę klienta przejmuje serwis platnosci.pl. W tym przypadku tylko system platnosci.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze platnosci.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 Niezapowiedziane Wiadomości

Pro Pick Up Artist zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Pro Pick Up Artist rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów bądź partnerów Pro Pick Up Artist.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Pro Pick Up Artist.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Pro Pick Up Artist przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Pro Pick Up Artist nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Pro Pick Up Artist i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Pro Pick Up Artist nie podlegają Polityce Prywatności.

 Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Pro Pick Up Artist mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Pro Pick Up Artist.

W przypadku pytań proszę pisać:

propickupartist.pl@gmail.com

 Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem Pro Pick Up Artist, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w kontaktach z kobietami. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co piszę. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w Pro Pick Up Artist moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Stworzyłem Pro Pick Up Artist (w tym propickupartist.pl) aby pomóc Ci znaleźć drogę do osiągnięcia sukcesu w życiu, w kontaktach z kobietami i ludźmi w ogóle .

Pozdrawiam

Łukasz Kubow aka Look

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe słowa kluczowe:

Share It!Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on TumblrShare on StumbleUponShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneDigg thisBuffer this pageFlattr the authorPrint this page